ตาก-อ.พบพระ ประชุมการแก้ไขปัญหาราคาพริกตกต่ำให้กับเกษตรกร

ตาก-อ.พบพระ ประชุมการแก้ไขปัญหาราคาพริกตกต่ำให้กับเกษตรกร

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           วันที่ 9 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาราคาพริกตกต่ำ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกของอำเภอพบพระมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดตากศุลกากรแม่สอดเกษตรอำเภอพบพระ โดยผู้แทนเกษตรกรได้เสนอประเด็นปัญหาฯ ดังนี้ 1.มีการนำเข้าพริกจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้ราคาพริกในประเทศไทยราคาตกต่ำลง จึงขอให้ชะลอหรือระงับการนำเข้าพริกเข้ามาในประเทศ 2.ปัญหาปุ๋ยและยาราคาสูงขึ้น จึงทำให้ต้นทุนในการปลูกพริกมีราคาสูง ทำให้เกษตรกรขาดทุน 3.ตลาดกลาง/พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อเป็นคนกำหนดราคาพริก ซึ่งราคาจะขึ้นลงโดยตลอดและไม่มีราคาที่แน่นอน ซึ่งเกษตรกรก็จำเป็นต้องขายตามราคาที่ตลาดกลาง/พ่อค้าคนกลางกำหนด เนื่องจากกลัวว่าหากเก็บพริกไว้นาน พริกก็จะเน่าเสียหายทั้งหมด 4.ผู้รับซื้อพริก ในพื้นที่จะเป็นลักษณะขายฝาก คือรับซื้อพริกก่อน แล้วจะแจ้งยอดและราคาทีหลัง ทำให้เกษตรกรไม่ทราบราคาที่แท้จริง 5.ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกพริก อยากให้มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกพริก และมีโรงเย็นสำหรับเก็บพริกในเขตพื้นที่อำเภอพบพระ
            โดยมีผู้แทนพานิชย์จังหวัดตาก ผู้แทนนายด่านศุลกรแม่สอด และเกษตรอำเภอพบพระ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาพริกตกต่ำให้กับเกษตรกรฯ ในเบื้องต้น ดังนี้ 1.สนง.พานิชย์จังหวัดตาก จะหาตลาดรับซื้อพริกให้กับเกษตรกรฯ โดยจะประสานกับโรงงานซอสพริกหรือตลาดอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาพริกตกต่ำ 2.ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกพริก มาขึ้นทะเบียนกับ สนง.เกษตรอำเภอ เพื่อที่จะรวบรวมเป็นข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพริก และส่งต่อให้กับ สนง.พานิชย์จังหวัดตาก ในการนำไปวิเคราะห์เพื่อหาตลาดรองรับในการซื้อพริกของเกษตรกรต่อไป
3.สนง.พานิชย์จังหวัดตาก จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจผู้ประกอบการที่รับซื้อพริกในพื้นที่ เพื่อควบคุมและไม่ให้กดราคาในการรับซื้อพริกของเกษตรกร 4.สนง. พานิชย์จังหวัดตาก จะควบคุมร้านจำหน่ายปุ๋ย ไม่ให้มีการกำหนดราคาที่เกินความเป็นจริง และจะทำหนังสือไปหารือที่กระทรวงพานิชย์ เพื่อหาช่องทางในการรวมปริมาณการใช้ปุ๋ยของกลุ่มเกษตรกร เพื่อรวมกลุ่มในการซื้อปุ๋ยในนามกลุ่มวิสาหกิจ ลดต้นทุนราคาซื้อปุ๋ยลงมา 5.สนง.เกษตรอำเภอพบพระ จะไปพิจารณาวิเคราะห์เพื่อหาพันธ์พริกที่ราคาดีและเป็นความต้องการของตลาด และแจ้งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก นำไปปลูกเพื่อให้มีราคาดีต่อไป
               ผู้ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มี ตัวแทน เกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านชิโบและ ผู้ปลูกพริกบ้านสามยอดดอยเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านทรัพย์อนันต์ โดยมี นายวราทิต ไชยนันท์ ที่ปรึกษากลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเสริมสุข พร้อมด้วย นายประธาน แซ่ย่าง อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่10บ้านชิบาโบหมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์อำเภอพบพระจังหวัดตาก และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกพริก ประ มาณ 10 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
               นางสาวชวิสา สุริยา เกษตรอำเภอพบพระ กล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดพริกอำเภอพบพระ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พื้นที่ปลูกพริก ที่ เกษตรกรผู้ปลูกพริก มาลงทะเบียน รวม 11,426 ไร่ พลิกพันธุ์ดีจำนวน 7,427 ไร่ เกษตรกร 907 ราย พลิกแผ่นพื้นเมืองจำนวน 3,999 ไร่ เกษตรกร 485 ราย ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกพริกจำนวนอีกมากประมาณ 30% ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรกับ สำนักงาน เกษตรอำเภอพบพระ
                 นายประธาน แซ่ย่าง อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 บ้านชิบาโบหมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ ตนเองเป็นตัวแทนผู้ปลูกพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาพบท่านนายอำเภอ และหน่วยงาน
ปัญหาราคาปุ๋ยขึ้น ปุ๋ยมีราคาแพง ราคาพริกตกต่ำ ล้งรับซื้อพริก ที่รับซื้อไม่เป็นธรรม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่อำเภอพบพระด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!