เชียงใหม่-ร่วมใจ “ประดิษฐ์ผีเสื้อ” สนับสนุนร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

เชียงใหม่-ร่วมใจ “ประดิษฐ์ผีเสื้อ” สนับสนุนร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

        ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยและส่วนราชการร่วม“ประดิษฐ์ผีเสื้อ” เพื่อสนับสนุนร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”
          วันนี้ (9 พ.ย. 65) ที่ ตลาดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้แก่สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สำหรับนำไปประดับตกแต่งภายในร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงดำรงตำแหน่ง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ณ สวนลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ทั้งยังเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาด ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป โดยกิจกรรมการออกร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กำหนดให้นำผีเสื้อประดิษฐ์ที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ไปประดับตกแต่งภายในร้านกาชาด ฯ โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อส่งมอบให้แก่สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,920 ตัว
          ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมงานศิลปาชีพ ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ส่งเสริมการทอผ้า และนำผ้าไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างมูลค่า สร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน คนทอผ้า เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทั้งนี้ จากวงจรชีวิตของไหมในธรรมชาติ จะเติบโตเป็น “ผีเสื้อ” จึงนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย” ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!