อุทัยธานี-ทุกโรงเรียน..เฮลั่น..หลังครม.มีมติเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนต่อหัวต่อคน

อุทัยธานี-ทุกโรงเรียน..เฮลั่น..หลังครม.มีมติเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนต่อหัวต่อคน

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

             ผู้บริหาร และครูโครงการอาหารกลางนักเรียนโรงเรียนทุกแห่งทั่วอุทัยธานี เฮกันลั่นหลัง ครม.มีมติเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนต่อหัวต่อคน จากคนละ 21 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 22 – 36 บาท ผู้บริหารโรงเรียนเผยจัดสรรค่าหัวครั้งนี้เป็นธรรม โรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลประโยชน์ และต่อไปจะได้ไม่ต้องประหยัดวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณภาพอาหาร
           ที่จังหวัดอุทัยธานี นายภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุโปสถาราม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กล่าว่า จากกรณีที่ ครม.มีมติเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียนต่อหัวคนละ 22 – 36 บาท ต่อคนต่อวัน ซึ่งขึ้นอยู่ขนาดของโรงเรียนและจำนวนเด็กเรียนของโรงนั้นๆ แยกดังนี้ นักเรียนตั้งแต่ 1 – 40 คนๆละ 36 บาท ต่อวัน 41 – 100 คนๆละ 27 บาท ต่อวัน 100 – 120 คนๆละ 24 บาทต่อวัน และนักเรียน 121 คน ขึ้นไปคนละ 22 บาทต่อวัน เดิมทางโรงเรียนเราได้รับงบทำอาหารกลางวัน 21 บาทต่อคนตอวัน
            โดยจัดให้ครูเวรนำไปประกอบอาหารทำให้เพียงพอเพราะเราไม่มีรายจ่ายในส่วนของค่าแรงค่าจัดจ้างแม่ครัว ก็ได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนอาหารก็มีคุณภาพ ตามที่ได้รับงบประมาณมา และครม.ได้มีมติอนุมัติงบประมาณที่เพิ่มขึ้น และทางโรงเรียนวัดอุโปสถารามซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 51 คน จะได้ค่าอาหารกลางวันต่อตนต่อวันจาก 21 บาท เพิ่มเป็น 27 บาทต่อวัน จะสามารถทำให้โรงเรียนจัดการเรื่องอาหารกลางวันได้ดีขึ้นโดยเพิ่มปริมานในส่วนที่มีความจำเป็นโยไม่ต้องประหยัดวัตถุดิบปรุงอาหารโครงการอากลางวัน เช่นเนื้อสัตว์ต่างๆ ผลไม้ในส่วนที่มีราคาสูงขึ้น เราก็สามารถทำให้เด็กได้ทานได้ดีขึ้นด้วย และถือว่าเป็นความเมตรตาจากรัฐบาลที่อนุมัติให้เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจะได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งสามารถนำงบประมานที่เพิ่มเติมไปจัดสรรแล้วไปดำเนินการบริหารจัดการให้กับเด็กมีคุณภาพมากขึ้น
              วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงในข้อราชการในหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องที่จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นของโครงการอาหารกลางวัน ได้แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองในเรื่องคุณภาพอาหารจะดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งงบประมาณเดิมที่ได้รับอยู่ก็มีคุณภาพและเด็กได้รับประทานอิ่มท้องจะเติมเท่าไรก็ได้ ก็ยิ่งทำให้การประกอบอาหารที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น และจะให้ความมั่นใจได้ว่าแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการเรียนการสอนจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนอื่นๆ และขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าทั้งตัวผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนจะให้การดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!