ตาก-คูโบต้าแม่สอดส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรให้กับหน่วยงานวิสาหกิจ

ตาก-คูโบต้าแม่สอดส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรให้กับหน่วยงานวิสาหกิจ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต กุลชัยกิจ

             บริษัทคูโบต้าแม่สอดจำกัดร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด ส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรให้กับหน่วยงานวิสาหกิจ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรแบบรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก

            ที่บริเวณ บ้านห้วยนกแล ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมในการส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรให้กับหน่วยงานวิสาหกิจ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรแบบรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออกของจังหวัดตาก โดยมี นายดนัย ณรงค์ฤทธิ์ ผู้จัดการเขตขาย เหนือบน บริษัทคูโบต้า พร้อมด้วย นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา ประธาน กรรมการบริษัทคูโบต้าแม่สอด กล่าวรายงานถึงการจัดทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรร่วมกัน ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรและเพิ่มผลผลิต  ตลอดจนเกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
             โดยในวันนี้ได้มีการมอบ รถแทรกเตอร์ รุ่น MU5702 KIS +  ใบมีดหน้า FD203G , ผานพรวน DH263J , ผานพรวน DH263JW,จอบหมุน RX220G  และเครื่องตัดหญ้า SX160   รวมมูลค่าทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,250,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการลงนามบันทึกการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่าง ผู้บริหารสยามคูโบต้ากับประธานกลุ่มเกษตรกร การอธิบายการใช้เคริ่องจักรกลการเกษตร การบำรุงรักษา อธิบายประโยชน์ของระบบ KIS สอนการทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตร ถ่ายรูปร่วมกันเป็นเสร็จสิ้น ภาระกิจการส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรของทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด ในครั้งนี้ และ นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา ประธาน กรรมการบริษัทคูโบต้าแม่สอด มอบจักรยานไฟฟ้าให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
              นายประสิทธิ์ โสภา 214/2 หมู่6 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออกจังหวัดตาก กล่าวว่า ตนเองดีใจ ที่กลุ่ม ได้รับมอบรถคูโบต้าจากสยามคูโวต้า เพื่อมาต่อยอด พัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานและประหยัดแรงงานของสมาชิกกลุ่ม กล้วยน้ำว้าเป็นสายพันธุ์มะลิอ่อง ปลูกทั้งหมด 1,000 ไร่ มีสมาชิก 15 คน รวบรวมสินค้า ให้ผู้ค้า ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น โซนที่ปลูกกล้วยน้ำว้ามีอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและก็อำเภอพบพระ กลุ่มกล้วยน้ำว้าทำมา 4 ปีแล้วมีผู้ค้าส่งออกคู่ค้าจำนวน 3 ราย
พิธีรับมอบครั้งนี้มีนายสมพงษ์ ฟุ้มทวีวงศ์นายอำเภอพบพระ นายสำเนา ณรงค์มี นายกอบต. ช่องแคบ ผู้จัดการธกส.สาขาแม่สอดผู้จัดการธกส.สาขาพระธาตุผาแดง ผู้แทน หอการค้า ตาก ผู้แทนพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นสักขีพยาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!