ร้อยเอ็ด-รมว.ทส.เปิดงาน ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”ครั้งที่ 24

ร้อยเอ็ด-รมว.ทส.เปิดงาน ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”ครั้งที่ 24

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

              เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมภรรยา ร่วมเปิดงาน ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 โดยมี จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ บริเวณลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

              โดยในปีนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปพระราชทาน ลงลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

               ทั้งนี้งาน “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด หรือประเพณีลอยกระทง ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ปีนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 เป็นการบ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในทุกปีมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีอัญเชิญลอยพระประทีปพระราชทาน การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การจัดขบวนแห่ 12 เมืองร่วมสมัยตามตำนานเมืองร้อยเอ็ดรวมถึงการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป และการจัดแสดงแสง สี เสียง ในชุด “นมนาคา สมมานที ออนซอนประเพณี บารมีปกเกล้าชาวไทย” ด้วยเทคนิคการนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยของจังหวัด เสริมสร้างภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!