สิงห์บุรี-แถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

สิงห์บุรี-แถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

              วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายประจบ จันทร์ภู่ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรี นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และ พันตำรวจเอกกฤษณัฐวงษ์กล้าหาญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี แถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 “สิงห์บุรีเกมส์”และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เมืองสิงห์เกมส์”รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค ๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
              โดยมีนางสาววิภารัตน์ บัญญัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ทั้ง 13 จังหวัด ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดทั้ง 13 จังหวัดในพื้นที่ภาค 2 ชมรมกีฬาทุกชมรม และสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดสิงห์บุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสิงห์บุรีมีความพร้อมในการต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้แทนจังหวัดและผู้ที่จะเดินทางมาประสานงานการแข่งขัน ซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “สิงห์บุรีเกมส์”รอบคัดเอลือตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2565
               โดยจัดการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น 5,262 คนโดยแยกเป็นนักกีฬาชาย 2,511 คน นักกีฬาหญิง 1,704 คนเจ้าหน้าหน้าที่ 1,047 คนและการแข่งขันกีฬาคนอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 เมืองสิงห์เกมส์รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2565 จัดการแข่งขันจำนวน 15 ชนิดกีฬามีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 2,553 คนโดยแยกเป็นนักกีฬาชาย 1,805 คน นักกีฬาหญิง 420 คน เจ้าหน้าที่ 328 คน ในการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 สิงห์บุรีเกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2565 ใช้สนามแข่งขันต่างๆภายในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง ในพื้นที่ของภาค 2
               ด้านที่พักนักกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดที่พักนักกีฬาไว้ให้ใกล้กับสถานที่แข่งขันเพื่อลดภาระในการเดินทางของนักกีฬา ด้านการแพทย์และพยาบาลได้ประสานหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีในการตรวจคัดกรองนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสิงห์บุรีโดยทำการมาตรการการป้องกันโคโควิด-19 และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬากรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยการแข่งขันในครั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดทำ AD CARD ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยติดต่อขอรับ AD CARD ณ สำนักงาน กกท.จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการต้อนรับ และการให้บริการแก่นักกีฬารวมทั้งผู้ติดตามให้ได้รับความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจมากที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!