อยุธยา-เหล่ากาชาดฯ ส่งต่อธารน้ำใจ สู่ชาว อ.บางบาล

อยุธยา-เหล่ากาชาดฯ ส่งต่อธารน้ำใจ สู่ชาว อ.บางบาล

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางเตือนใจ ตรีบุบผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอบางบาล กรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้นำทีมสาธารณสุขอำเภอเข้าตรวจอาการของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาร่างกาย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น
              โดยสถานการณ์น้ำ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ไหลผ่าน C13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,790 ลบ.ม./วิ เมื่อวาน 2,833 ลบ.ม./วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านลดลง 43 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำที่ C35 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยาระดับตลิ่ง 4.35 ม. ระดับน้ำ 5.69 ม. เมื่อวาน 5.72 ม. ระดับน้ำลดลง 3 ซม. อำเภอบางบาล ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน ทั้งอำเภอ 16 ตำบล 110 หมู่บ้าน 8,456 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวนมาก เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!