ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ที่โรงเรียนอดุลวิหารกิจ อำเภอศรีสมเด็จ
               วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 พร้อมกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา) หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร พอ.สว.และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
              จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน พระราชาอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในลำดับที่ 53 เมื่อปี 2554 เป็นต้นมา โดยได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมกำหนดออกหน่วยบริการหมุนเวียนไปทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยปวงชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกล สำหรับกิจกรรมในวันนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ตรวจคัดกรองผู้ป่วย และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ การคัดกรองมะเร็งเต้านม บริการคลินิกแพทย์แผนไทย และให้บริการทำหมันสุนัข-แมว จากปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ส่วนราชการ ได้มอบเวชภัณฑ์ จำนวน 15 ชุด และ พันธุ์ปลาสวาย จำนวน 50 ถุง ให้แก่ประชาชนชาวเกษตรกร โดยมีผู้นำชุมชน เป็นผู้แทนรับมอบ
               พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี้ หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เอง หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ ยังคงต่อไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!