ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระธาตุอุปมุง บ้านสร้างบุ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
           ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เนื่องจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
           มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกซ่อมต้นไม้ การกำจัดวัชพืช การบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการพรวนดินและใส่ปุ๋ยแปลงปลูกต้นไม้เดิม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!