สุโขทัย-อ.บ.ต.หนองกลับ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ

สุโขทัย-อ.บ.ต.หนองกลับ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ

ภาพ-ข่าว:กิตติ พรดวงจันทร์

              เมื่อเวลา 09.20น. ณ.ห้องประชุม ครัวมินมันตรา ตำบลในเมือง อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นาย เทวินทร์ มงคลพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯและแกนนำสุขภาพเพื่อการจัดทำ แผนสุขภาพ ตำบลหนองกลับ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนาย ประธาน เกิดอินทร์ กำนันตำบลหนองกลับ ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ
              ในครั้งนี้ อนึ่งการจัดโครงการนี้ได้มีวิทยากรประกอบด้วย นายเอกศิลา ปานศรี ผู้อำนวยการ รพ.ส.ต.ทุ่งหลวง อำเภอ คีรีมาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ นาง ศศิธร อุตสาหกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม รพ.สวรรคโลก นาย มหาชาติ โสภณนิธืนาท ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สวรรคโลก (ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอสวรรคโลก) นายธนภัทร เชื้อผู้ดี ผอ.รพ.สต.ตำบลหนองกลับ มาเป็นวิทยากรช่วยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯนี้ ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการ
             โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มแนะนำจัดทำโครงการฯนำเสนอและสรุปผลจัดทำโครงการฯ พร้อมกันนี้ก็ได้มีข้าราชการลูกจ้างพนักงานของ อ.บ.ต หนองกลับ และคณะกรรมการจากภาคประชาชนตัวแทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า50คนและได้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย อนึ่ง โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ได้มีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนในตำบลเป็นอย่างยิ่งโดยให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเกี่ยวกับสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับปัญหาสุขภาพชุมชนนั้นๆประสบอยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถแก้ไขสุขภาพได้ตรงจุด และเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!