กาญจนบุรี-เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดสมอง

กาญจนบุรี-เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดสมอง

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดสมอง จัดแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
                วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 10.50 น. ณ.ที่ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมด้วย นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม
                จังหวัดกาญจนบุรี โดย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและ นิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
                  ซึ่งจากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองลงมาจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง
                 นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงได้ ด้วยการควบคุมความดันโลหิต ควบคุมไขมันในเลือด ไม่เครียด รักษาเบาหวาน ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทานผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่สำคัญคือการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย ก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!