นครปฐม-ผช.รมต.ทส.อนุชา สะสมทรัพย์ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่เกิดผลกระทบจากอุทกภัย

นครปฐม-ผช.รมต.ทส.อนุชา สะสมทรัพย์ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่เกิดผลกระทบจากอุทกภัย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดนครปฐม

           นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำนำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 11 เครื่อง เข้าที่ตำบลบางพระ, เทศบาลตำบลนครชัยศรี,ตำบลท่าตำหนัก, ตำบลบางแก้ว, ตำบลยายชา ,พร้อมด้วยสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำรถโมบายผลิตน้ำดื่มเข้าบริการประชาชน ที่ตำบลวัดสำโรง,ตำบลวัดแค, ตำบลงิ้วราย, อำเภอนครชัยศรี เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค
           พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนตามที่หน่วยงานได้ร้องขอโดยทันที เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และยังป้องกันพื้นที่ทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ (เราจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด)
             ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งช่วยเหลือประชาชนที่เกิดผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน ที่มีน้ำท่วมขังและระบายได้ช้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!