ร้อยเอ็ด-ตรวจรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐาน

ร้อยเอ็ด-ตรวจรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐาน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 20 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกและรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565 ณ บริษัทเกษตรวิสัยไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่
           นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจรับรองโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริษัทเกษตรวิสัยไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แห่งนี้ เพื่อร่วมพิจารณารับรองให้เป็นโรงสีที่ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทย ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะได้บริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!