นครปฐม-มอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุน นักเรียนที่ขาดแคลน”

นครปฐม-มอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุน นักเรียนที่ขาดแคลน”

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

          ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุน นักเรียนที่ขาดแคลน”มอบถุงยังชีพกลุ่มเปราะบาง มอบวีลแชร์ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว เยี่ยมชมกิจกรรมให้โอกาสผู้ต้องขัง จังหวัดนครปฐม
           วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคกลางและตะวันออก นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาชิกสภาสมาคมสตรี ตลอดจนผู้สนับสนุนทุนการศึกษา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และศึกษาธิการทั้ง 7 จังหวัด ร่วมพิธีในครั้งนี้
            นางสาว สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัด “โครงการ 910 ทุน การศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ในการเล็งเห็นความสำคัญการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งปัญญาจิตใจ ร่างกายและสังคม
             ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และในภาค 3 นี้ มีนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 91 ทุน โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบางจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วภูมิภาคให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
               นอกจากนี้ คณะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ยังได้ลงพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวน 30 ชุด ให้กลุ่มเปราะบาง ในอำเภอนครชัยศรี จำนวน 30 ชุด และมอบรถวีลแชร์ให้ผู้พิการ จำนวน 5 คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท เค พี ฟูดส์ จำกัด เพื่อศึกษากิจกรรมให้โอกาสผู้ต้องขังเข้าทำงาน โดยการประสานและร่วมมือของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในในพระบรมราชินูปถัมภ์ครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!