ปราจีนบุรี-ชาวบ้านร้องทุกข์!บุกอุตสาหกรรม ไม่เอาโรงงานฝังกลบขยะอุตสาหกรรมเข้าหมู่บ้าน

ปราจีนบุรี-ชาวบ้านร้องทุกข์!บุกอุตสาหกรรม ไม่เอาโรงงานฝังกลบขยะอุตสาหกรรมเข้าหมู่บ้าน

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/นางสาววาสนาสิงห์ ทองดา

              วันนี้ 25 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ได้รับการร้องทุกข์จาก นางสาววาสนาสิงห์ ทองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนหมู่ 4 (ส.อบต) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ทางชาวบ้านรวมจำนวนกว่า30 คน มาชูป้ายคัดค้านไม่ให้มีการอนุญาตให้มีการฝังกลยขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ จากนั้น ได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านทางอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี คัดค้านไม่ให้อนุญาตตามโรงงานที่จะขออนุญาตตั้งโรงงานฝังกลบขยะอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านหมู่4เป็นชาวบ้านรอบพื้นที่โรงงานตั้งอยู่โรงงานนี้ เริ่มสร้างเมื่อประมาณปี2555 แต่ยื่นของอนุญาตปี2562นำขยะอุตสาหกรรมเข้ามาได้1ปีเศษ โดยนำมาแล้วทิ้งไว้กลบ ล่าสุดทางทางอุตสาหกรรมให้หยุดกิจการไว้1เดือน พื้นที่ทางโรงงานประมาณกว่า40-50ไร่เศษอยู่ห่างจากโรงเรียน ประมาณ500เมตร ตั้งอยู่ติดชุมชน นางสาววาสนาสิงห์ กล่าว
           โดยข้อความในหนังสือ ที่นำมายื่นในวันนี้โดย นายแสวง เบ้าโชติ ผู้ใหญ่บ้านหนองหอย เป็นตัวแทนชาวบ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลง วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอร้องเรียนความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของ บริษัท ล้อทองคำ เวสต์ จำกัด เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ระบุข้อความว่า มีการนำขยะอุตสาหกรรมมาฝังกลบในพื้นที่ ทำให้พืชผลทางการเกษตรของซาวบ้าน เช่น อ้อย ยูคาลิปตัส นาข้าว บ่อปลา ได้รับความเดือดร้อน จากน้ำเสียที่รั่วไหลออกมาจากพื้นที่ของบริษัทฯ ส่งกลิ่นเหม็น และไหลลงคลองพระปรง เนื่องจากน้ำเสียของบริษัทฯ อยู่ใกล้กับคลองและพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็น อย่างมาก นี้ยังมีรถพวงขนส่งขยะเข้าไปยังบริษัทที่เป็นรถขนาดใหญ่วิ่งเต็มถนนวันละหลายรอบและขับขี่ ด้วยความเร็วก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้ เพราะเป็นเขตชุมชนและถนนในหมู่บ้านมีความคับแคบ อีกทั้งยังทำให้ถนนเสียหาย เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ได้แก่ เส้นทางที่ ๑ ตั้งแต่หมู่ที่ ๕,๖.๔.๑๑,๑๓ ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทางที่ ๒ ตั้งแต่หมู่ที่ ๑,๓,๔ ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เส้นทางที่ ๓ ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านหนองผูกเต่า บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๖ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
          ทั้งนี้ ชาวบ้านหนองหอยได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกบินทร์บุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ สระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการลงมาตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจเพื่อหาสารพิษปนเปื้อน พบว่า มีสารพิษปนเปื้อน จำนวน ๒ บ่อ การนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนได้ออกตรวจพื้นที่และได้ทำข้อตกลงไว้ให้กับทางบริษัทฯ และชาวบ้าน แต่ทางบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว เช่น วันหยุดจะไม่ให้รถบรรทุกขนขยะเข้ามาในพื้นที่ รถบรรทุกขับขี่ด้วยความเร็วในหมู่บ้าน บริษัทฯ ดำเนินการฝังกลบขยะไม่ถูกต้องตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีกำหนด คือ ทำการฝังกลบขยะโดยไม่ปูแผ่นพลาสติก เมื่อน้ำท่วมทำให้มีน้ำเสียจากขยะอุตสาหกรรมรั่วไหลลงสู่คลองพระปรง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคลองพระปรงไหลไปยังพื้นที่หลายตำบลของอำเภอกบินทร์บุรี และไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีต่อไป ซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!