ร้อยเอ็ด-เสวนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ งานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3

ร้อยเอ็ด-เสวนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ งานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ งานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “คิดนโยบายแนวใหม่ในโลกที่ชับซ้อน แนวคิดเชิงระบบ และประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Reimagine Policymaking: Systems Approach and People-Centered Design) โดยมี นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศไทยในอนาคต ณ ห้องประชุมบัญชาการยุทธศาสตร์ (Smart Room) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!