อุตรดิตถ์-เปิดกิจกรรมส่งเสริมและการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม”หาน้ำให้นาอิน”

อุตรดิตถ์-เปิดกิจกรรมส่งเสริมและการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม”หาน้ำให้นาอิน”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ /น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ /นายจักรพรรณ จันทรแฉ่ง

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปิยากมลฟาร์ม หมู่ที่ 2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานการเปิดกิจกรรมส่งเสริมและการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม หาน้ำให้นาอิน พร้อมด้วยนายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายอรุณ ทองพับ นายก อบต .นาอินและนายพลกฤต จันทร์คำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานบ้านนาอิน
             โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชกัฏอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานโครงการ “หาน้ำให้นาอิน” ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง” ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิขัย จังหวัดถุตรติดถ์
             โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง “หาน้ำให้นาอิน” ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของพื้นที่ : ชุมขนเข้มแข็งด้วยการวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของ กอ.รมน.,วช. และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการบูรณาการชับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!