อุบลราชธานี-รพ.50พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

อุบลราชธานี-รพ.50พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันที่ 19 ต.ค. 65 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตจุลินทรีย์ EM ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งได้เกียรติจาก พระคุณเจ้า พระปัญญาวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม พระครูโกศลวิหารคุณ เจ้าอาวาสวัดกลาง รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ , พระครูภัทรปัญญานุยุต เจ้าอาวาสวัดปลาดุก เจ้าคณะตำบลไร่น้อย สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการ
              นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ.2562 ครั้งนั้น โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยและโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้จัดทำศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประสบภัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ EM
             โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , โรงเรียนศรีแสงธรรม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , เทศบาลนครอุบล , เทศบาลเมืองวารินชำราบ และโรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี ได้ดำเนินการผลิตจุลินทรีย์ EM เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ที่มีปัญหาน้ำเน่าเสีย ในนาม 7 สถาบันรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น แกนลอนบรรจุน้ำยา จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11อุบลราชธานี และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากจิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน,อสม.จากศูนย์สุขภาพ ชุมชน โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ทำการผลิต EM น้ำ จำนวน 20,000 ลิตร และ ผลิต EM ballจำนวน 4,000 ก้อน โดยได้ทำการผลิตมาตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันพร้อมที่จะทำการ แจกจ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว และจะทำการผลิตต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
            ทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้ที่มีสนใจ สามารถสนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากองทุนศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อดำเนินการผลิตจุลินทรีย์ช่วยเหลือพี่น้อง ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!