ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ รับมอบเรือ และถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พักพิงอุกภัย อำเภอโพนทราย

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ รับมอบเรือ และถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พักพิงอุกภัย อำเภอโพนทราย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทราย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบเรือและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อมอบให้แก่ ศูนย์พักพิงผู้ประสบสาธารณภัย อำเภอโพนทราย โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอโพนทราย ,หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับมอบ
            พื้นที่อำเภอโพนทราย ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำมูลหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตรกร และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ทำให้บางหมู่บ้านถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรเข้า-ออก ได้ ทำให้สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการมอบ เรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 14 พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 115 ถุง และเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดตอนล่าง ได้มีการมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จำนวน 250 ถุง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบ และได้นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ที่อาศัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบสาธารณภัย อำเภอโพนทราย พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกให้พี่ผ่านวิกฤตได้โดยเร็ว
             นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชน เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ ซึ่งแม้ระดับน้ำจะอยู่ในสภาวะคงตัว แต่ก็ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!