ศรีสะเกษ-น้ำท่วมนาข้าวเน่าตายแล้วกว่า 300,000 ไร่

ศรีสะเกษ-น้ำท่วมนาข้าวเน่าตายแล้วกว่า 300,000 ไร่

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

 เกษตรจังหวัดเร่งลงพื้นที่สำรวจนาข้าว พร้อมทำความเข้าใจแก่ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรตำบลเพื่อให้การเสนอรับการเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

            เมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านตำแย ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตร จ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของนาข้าวที่ถูกน้ำท่วม พร้อมประสานความเข้าใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรตำบล ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย พร้อมกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนรวบรวมส่งไปยังอำเภอและจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วภายใน 90 วัน โดยเกษตร จ.ศรีสะเกษ ได้สำรวจความเสียหายของนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมร่วม 2 อาทิตย์ที่หมู่บ้านแห่งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ต้นข้าวได้รับความเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต์ และ ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาไร่ละ 1,340 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 30 ไร่ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆได้กำชับเกษตรตำบลร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง

           นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตร จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษโดยน้ำได้ท่วมบ้านเรือนไร่นาของชาวบ้านทั้ง 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ เป็นบริเวณกว้างนั้น สำหรับความเสียหายของนาข้าวทั้ง 22 อำเภอ ของ จ.ศรีสะเกษ ผลสำรวจในเบื้องต้นพบว่านาข้าวได้รับความเสียหาย ประมาณ 310,000 ไร่ จากพื้นที่การทำนาทั้งหมด 3,300,000 ไร่เศษ หรือความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งจะต้องมีการคัดกรองให้ชัดเจนอีกครั้ง คาดว่า นาข้าวจะได้รับความเสียหายจริง ประมาณ 230,000 ไร่ หรือร้อยละ 70 ของผลสำรวจทั้งหมด หากเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลสำรวจความเสียหายประมาณ 170,000 ไร่ แต่เมื่อคัดกรองจะคงเหลือที่ 130,000 ไร่ ปีนี้ได้กำชับให้เร่งดำเนินการเรื่องเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า หรือ ในกรอบ 90 วัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!