กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มายังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เพื่อเก็บรักษาไว้เตรียมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
         วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 16.00 น. ณ.ที่มณฑปหลวงปู่เปลี่ยน-หลวงพ่อไพบูลย์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวช พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช และสเปรย์แอลกอฮอล์พระราชทาน มาเก็บรักษาไว้ เพื่อเตรียมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 หลังจากที่ได้เข้าพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ ที่ห้องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และอัญเชิญมายังจังหวัดกาญจนบุรี
           “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และในปี พ.ศ.2565 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร จำนวน 104 ไตร พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวช พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช และสเปรย์แอลกอฮอล์พระราชทาน ประกอบกับ มหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดจัดพิธีทอดผ้าป่าฯ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานจัดตั้งโครงการฯ
           ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!