ประจวบคีรีขันธ์-วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ประจวบคีรีขันธ์-วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายวิชัย ลำดวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กว่า 100 คน ร่วมขบวนแห่อัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 จากสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
              จากนั้น นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความรู้สึก ชื่นชม รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กล่าวพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ดำรัสให้กับสถานศึกษา มี พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยบรรพต นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
              ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ กล่าวว่า การที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้ต้องเกิดจากความมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สร้างกระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่อย่างหลากหลาย สร้างพลังการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จนประสบความสำเร็จ และเป็นสถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล มาเป็นเวลากว่า 37 ปีแล้ว และจากปรัชญาของวิทยาลัย คือ ฝีมือเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สมานสามัคคี เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นได้ว่าวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล และมีคุณธรรม ตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้และบริการชุมชน พร้อมสร้างและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้รับรางวัล “สถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทาน” อย่างสมภาคภูมิ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา กำลังคนคุณภาพให้กับอำเภอหัวหินและประเทศไทยต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!