สตูล-ผอ.ททท.คนใหม่ เตรียมแผนการท่องเที่ยว เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าสตูล

สตูล-ผอ.ททท.คนใหม่ เตรียมแผนการท่องเที่ยว เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าสตูล

ภาพ-ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

                  นายไพรัช สุขงาม ผอ.ททท.สำนักงานสตูล กล่าวว่า ตนเอง เพิ่งจะเดินทางมารับตำแหน่งในพื้นที่ จ.สตูล เมื่อวันที่ ต้นเดือน ต.ค. 65 เป็นต้นมา และได้พูดคุยถึงการทำประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวสตูลโดยได้มีการพูดคุย แผนการตลาดระหว่างสำนักงานในพื้นที่ และทางสำนักงานใหญ่เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการท่องเที่ยว หรือ เทรน การท่องเที่ยวระหว่างคนไทยและคนต่างชาติว่ามีแนวโน้มการท่องเที่ยวไปในทิศทางใดและแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่ง ก็สามารถสรุปออกมาเป็นแผนการทำงานประจำปีซึ่งในปีนี้ ปี 2566 โดยปฏิทินการท่องเที่ยว เรานับตั้งแต่ 1 ต.ค. หรือ เรียกแผนประจำปี 2566 ซึ่งจากการประชุมกลั่นกลองกันแล้วในพื้นที่ จ.สตูล นั้นเราจะมุ่งเน้นโดยศึกษาข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสตูลเป็นเมืองที่มีวัตถุดิบทางธรรมชาติ มีวัฒนธรรมผสมผสาน ระหว่าง ไทยพุทธ มุสลิม และ จีนทำให้ เรามีอาหารที่ หลากหลายและมีความเป็นเอกรักษ์และ สตูล ได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่ติดกับทะเลฝั่งอันดามันที่มีอาหารทะเลที่สด และมีคุณภาพเราจึงคิดว่า
              วัตถุดิบเหล่านี้น่าจะนำมาเป็นสินค้าส่งเสริมเรื่องอาหาร เพราะ เทรนการท่องเที่ยว เรื่องอาหารประจำถิ่นเป็นเทรนที่นิยมและเป็นแนวทางที่สามารถทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวได้ทั่วโลก ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวและมีอาหารที่อร่อย อันดับต้น ๆ ของโลก เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นช่องทางเราจึงคิดว่า สตูลมีความเหมาะสมที่จะทำการตลาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร นี้คือ ประการแรกที่เราจะดำเนินการ สำหรับโครงการที่ 2 นั้น เราจะใช้คำว่า สตูล อีโค้ หรอย คือการท่องเที่ยเชิงนิเวศน์ ที่อาศัยวัตถุดิบสิ่งที่ธรรมชาติให้มาทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน
              ซึ่งสตูลมีความพร้อมเราจะมีแนวทางที่จะทำการส่งเสริมเพื่อ มุ่งเน้นไปที่การรักษาทรัพยากร ธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยื่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ หรือ ไม่มีธรรมชาติ เราไม่มีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ ก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ว่าจะมาเที่ยวเพื่ออะไรและประเด็นสุดท้ายที่เราจะชูในเรื่องการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว คือ เราจะใช้ N F T หรือ N คือ Nature หรือ ธรรมชาติ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งสตูลมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ส่วน F คือ Food คืออาหาร ซึ่งเรามีวัตถุดิบที่มีความพร้อม และ ตัว T คือ Thainess ความเป็นไทยที่เป็นมุสลิม ทำให้มีเอกลักษณ์ ในลักษณ์โดดเด่นสุดท้ายนี้ ทาง ททท. สำนักงานสตูล มีความตั้งใจและต้องการที่จะทำงานให้ คนได้มาท่องเที่ยวยัง จ.สตูล ให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่โดยตรง ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!