อุตรดิตถ์-“ผู้ว่าฯ สมหวังชูอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรมและนำเที่ยวได้ทั้งปี”

อุตรดิตถ์-“ผู้ว่าฯ สมหวังชูอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรมและนำเที่ยวได้ทั้งปี”

ภาพ-ข่าว:เอนก ธรรมใจ

            ​ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ใน 1 ปีต่อจากนี้ไป ใน 12 เรื่อง โดยมีการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรมเป็นเรื่องแรก เพื่อที่จะสร้างคนดี สังคมดี มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ ก่อนไปพัฒนาเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดสะอาดปลอดขยะ เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย เมืองสงบมั่นคงปลอดภัย เมืองสิ่งแวดล้อมดีป่าสมบูรณ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมืองผลไม้คุณภาพเกษตรปลอดภัย เมืองแห่งการค้าชายแดน การบริหารจัดการน้ำที่ดี การบริหารภาครัฐ ทันสมัยสะดวก และสองเรื่องสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้การพัฒนาคนคือ เมืองอุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโต
            ​โดยท่านผู้ว่าฯ สมหวัง ได้ชี้ให้ทุกภาคส่วนที่มารับนโยบายได้เห็นถึงต้นทุนความดีและศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกด้าน โดยมีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของคนอุตรดิตถ์ และต้นแบบของคนดีที่มีความรักชาติ มีความซื่อสัตย์ กตัญญูและเป็นผู้กล้าดังท่านพระยาพิชัยดาบหัก ดังนั้นการขับเคลื่อนไปสู่จังหวัดคุณธรรมจึงไม่ใช่เรื่องยากหากทุกฝ่ายทั้ง 7 ภาคีช่วยกันผลักดัน
          รวมถึงการขับเคลื่อนให้จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถเที่ยวได้ทั้งปี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนคนอุตรดิตถ์ เพราะอุตรดิตถ์เป็นเมืองงามมีสามวัฒนธรรมในพื้นที่ ทั้งล้านนา ล้านช้าง และสุโขทัยหรือไทยกลาง และมีต้นทุนทางด้านธรรมชาติ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอีกมากมายที่ชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสมาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือน
           โดยเฉพาะด้านอาหารของกินอุตรดิตถ์เรา มีผลไม้ทุกฤดูกาลและอาหารพื้นถิ่นที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีการพัฒนาสร้างสรรค์เมนูอาหารให้ได้ชิมได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้อุตรดิตถ์ต่อไปจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของไทยในอนาคตนี้ได้อย่างแน่นอน เช่น ไอศกรีมทุเรียนหลง-หลิน ชาเกสรดอกทุเรียน สามสหายดอกทุเรียน ห่อหมกดอกทุเรียน ผัดขนมจีนเกสรดอกทุเรียน ส้มตำดอกทุเรียนทอด น้ำมะยงชิดปั่น ชาเขียวทุเรียนหลงลับแล แกงเขียวหวานทุเรียน ยำลางสาดลองกอง ส้มตำลางสาดลองกอง น้ำลางสาดลองกองปั่น เมนูต่างๆจากสับปะรดห้วยมุ่น พายสับปะรดห้วยมุ่น คัพเค้กสับปะรดห้วยมุ่น ยำปลาซิวแก้วมะม่วงหิมพานต์ รวมถึงเมนูข้าวพันผักต่างๆ ที่มีการฟิวชั่นพัฒนาสร้างสรรค์ให้น่าอร่อยน่าทานอีกมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!