นครสวรรค์-“ชมรมครูรักษ์นวมินทร์”จัดมุทิตาจิตต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ

นครสวรรค์-“ชมรมครูรักษ์นวมินทร์”จัดมุทิตาจิตต้อนรับน้องใหม่วัยเกษียณ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมราชย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับคณะครูอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 – 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โดยมีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทร์ ผู้มีเกียรติที่ร่วมงานหลายคน
             ได้แก่นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ นายเมธี จิตรทรัพย์ นายสมเดช ดีทรัพย์ ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันต์นาวี พร้อมสมาชิกชมรมรักษ์นวมินทร์ซึ่งเป็นอดีตครูจำนวน ประมาณ 50 คนร่วมงานในครั้งนี้โดยมี ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผอ.โรงเรียนนวมินทร์พร้อมคณะรอง ผอ ทั้ง 4 กลุ่มบริหาร ร่วมงาน
              สำหรับครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 ได้แก่ นายประเสริฐ สิตุธะ นางพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์ นางเจริญดี สาดจีนพงษ์ นางสมบูรณ์ อ่อนชุลี
สำหรับครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 ได้แก่ นายโกเมศ ทังสุพานิช นายชัยมงคล เทพวงษ์ นางพิมลพรรณ อัครชัยวรากุล สิบเอกสมพร เล็กขำ นายอร่าม ใจการุณ อดีตรองผอ.สพม 41 และอดีตรองผอ.โรงเรียนนวมินทร์และนายณัฐพล โพธิพลนักการภารโรง ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานต่างปลื้มปิติและยินดีกับการจัดงานครั้งนี้
             ทั้งนี้ นางเพียงเพ็ญ นิลเนตร ประธานชมรมรักษ์นวมินทร์ ฝากขอบพระคุณ อดีตผู้บริหารทุกท่าน อดีตครูโรงเรียนนวมินทร์ ตลอดจนโรงเรียนนวมินทร์ ที่อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ เครื่องเสียง และ หอประชุม ในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!