นครปฐม-สาธิต ม.ศิลปากร เตรียมจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8

นครปฐม-สาธิต ม.ศิลปากร เตรียมจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8

ภาพ-ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์
            ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร พร้อมด้วย อ.ณัฐดนัย บุตรพลับ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เปิดเผยถึง กําหนดการ การประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล” (Satit Innovation and Creativity for Education 4.0) วันเสาร์ที่ 10 ก.ย.65 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 08.30 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน รับเอกสารข่าว ดังนี้
            09.00 น. ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนพร้อมกัน ณ ห้องแถลงข่าวนำชมวีดีทัศน์ และ Presentation งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 พร้อมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
            09.40 น. การแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ทุกสถาบันขึ้นบนเวที อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
           ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน หัวข้อการจัดงาน และขอบคุณความร่วมมือด้านวิชาการจากโรงเรียนสาธิตฯ ทุกสถาบัน ต่อด้วยการประชุมเตรียมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนสาธิตทุกสถาบัน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ รายละเอียดการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 เงินสมทบการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8
         รายละเอียดและรูปแบบการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8 เจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการ พร้อมกับในช่วงบ่ายเยี่ยมชมความสวยงามของพระราชวังสนามจันทร์ และสักการะองค์พระพิฆเนศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!