ระยอง-เชิญพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชวชิรญาณ

ระยอง-เชิญพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชวชิรญาณ

ภาพ-ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรญาณ ณ วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง
        เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้(22 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่พระราชวชิรญาณ ณ วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง มีฐานนุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
        สำหรับ พระราชวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ มีอายุ 67 ปี บวช 45 พรรษา เกิดวันที่ 31 มีนาคม 2549 อุปสมบทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2519 พระอุปัชฌาย์พระโพธิญาณเถร วิทยฐานะ นักธรรมเอก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!