อุตรดิตถ์-ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์และตลาดนัดคุณธรรม”

อุตรดิตถ์-ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์และตลาดนัดคุณธรรม”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

             เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดคุณธรรมและงานยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์ พร้อมได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับคนดีศรีอุตรดิตถ์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 3 แห่ง ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 119 แห่ง คนดีศรีอุตรดิตถ์ 81 ราย และสื่อมวลชนคุณธรรมจำนวน 27 ราย
             หลังจาก นายสมหวัง ผวจ.มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเสร็จได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มาออกบูธนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันของภาคีเครือข่าย จำนวน 11 บูธ โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรม การส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำชมบูธ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน 500 กว่าคน
             ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี ชุมชนดี และอำเภอดี ได้มีโอกาสมาพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน เป็นเวทีชม แชร์ เชียร์ คนทำดี สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมหรือบริบทให้เกิดแรงจูงใจให้มีการทำความดีและมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดสังคมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ 2 นโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และสอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม ซึ่งมีคุณธรรมเป้าหมายร่วมกันคือ “อุตรดิตถ์เมืองคนดี มีวินัยใฝ่สุจริต มีจิตอาสา”
             นายสรุพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดกล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องช่วยกันสร้างเวที สร้างพื้นที่ให้คนทำดี มีที่ยืนในสังคม การทำดี มีคุณธรรม คุณทำได้ เราทำได้ ทุกคนทำได้ และที่สำคัญช่วยกันทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว โดยคิดดี พูดดี ทำดี มีสติ และไม่ประมาทในบทบาทหน้าที่ในภารกิจของตน และเป็นพลังช่วยกันส่งเสริมคนดีและขยายการทำความดีเพิ่มมาขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!