อำนาจเจริญ-เลือกตั้ง นายก อบต.หลังได้เบอร์ออกหาเสียงกันคึกคัก

อำนาจเจริญ-เลือกตั้ง นายก อบต.หลังได้เบอร์ออกหาเสียงกันคึกคัก

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

        นายคำแดง โสมขาววัล 58 ปี ผู้สมัคร นายก อบต.นาผือหมายเบข 1 กล่าวว่าตนเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2505 เกิดที่บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นลูกชายของพ่อตาล โสมขาว คุณแม่ชื่อกรม นามสกุลโสมขาว ประวัติการทำงานของตน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ลงสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้านได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี  มาวันนี้ตนลงสมัครเลือกตั้งนายก อบต.นาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เบอร์ 1 มีความมั่นใจมากเพราะอดีตตนเป็นคนทำงานไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง เป็นคนตรงไปตรงมามีความเชื่อมั่นในตนเองรักประชาชนรักชาวบ้านในความรับผิดชอบ ตนเองมีความเสียสละและเห็นใจผู้ด้อยโอกาส
       สำหรับนโยบายเบื้องต้น เน้นในเรื่อวครอบครัวมั่งคง ให้ชาวนาผืออยู่สบาย จะทำการปรับปรุงปฏิรูปประเพณี ปกป้องปลอดภัย จัดให้มีการประชุมตัวแทนหมู่บ้านข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุก 3 เดือน เพื่อให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาในการบริหารตำบลนาผือ ปรับปรุงประปาหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบอยู่ทุกหมู่บ้านในตำบลนาผือ แก้ปัญหาแหล่งน้ำ น้ำดื่มน้ำใช้ภายในหมู่บ้าน แหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ปฏิรูปและพัฒนาส่งเสริมอาชีพในชุมชนทุกด้าน มีสวัสดิการสำหรับจิตอาสา อสม.อปพร.การเกษตรงานฝีมือ ปฏิรูปสินค้า อาหาร และทำการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การศึกษาและศาสนา ประจำหมู่บ้านประจำตำบล และจัดกิจกรรมของ อสม. ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนในทุกๆด้าน เช่น ดนตรี กีฬาอื่นๆเป็นต้น ส่วนการปกป้อง ปลอดภัย จะทำการติดกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยทุกหมู่บ้าน ตามถนนต้องสะอาด ปลอดภัย ไฟสว่างทั่วหมู่บ้าน ครอบครัวมั่นคง ชาวนาผืออยู่สบาย
        นายคำแดง สมขาว กล่าวอีกว่า ตำบลนาผือเป็นตำบลขนาดกลาง ตนเองพร้อมทำหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพี่น้องประชาชนชาว ตำบลนาผือ ทุก หมู่บ้าน จะให้โอกาสตนในการมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและตนจะทำการส่งสริมค้านการออกกำลังกายและกีฬาทุกเพศทุกวัยการจัดสวัสดิการและสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ ส่วนแนวทางพัฒนาตำบลภายในระยะเวลา 4 ปี การจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากลให้ดีที่สุด การจัดการเรื่องความสะอาดของถนนภายในบริเวณหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในตำบล การก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรกรรมให้สะดวกสบาย การ จัดการเรื่องระบบน้ำเสียในทุกหมู่บ้านภายในตำบลให้ดีประชาชนจะไม่ลำบาก การจัดการระบบน้ำประปาที่ให้ใสสะอาดและไหลไม่สะดวก การจัดการเรื่องไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและไฟส่องสว่างในที่สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การจัดการบริหารเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรที่ดี การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์และการสาชารณสุขป้องกันโรคทั้งคนและสัตว์เลี้ยง การจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้เจริญก้าวหน้าและรับเรื่องราวร้อวทุกข์ของชาวบ้านเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความเรียกร้องของชุมชนนั้นๆให้เป็นที่พอใจขอวเสียงข้างมากด้วยความเป็นธรรมจะลักษาการปกครองแบบธรรมมาภิบาลมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
         ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาผือ ที่มีสิทธ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!