สมุทรสาคร-เลือกตั้ง 22 อบต.เริ่มแล้ว

ภาพ-ข่าว:ทรงพล/วีระเดช เกิงฝาก

    วันที่ 29 ก.ย 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาครได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อวางแผนถึงแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้

โดยมี พตอ.วิเชียร ประทุมรัตน์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง และ ปลัด อบต.ทั้ง 22 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเข้าร่วมหารือในการเตรียมการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งตลอดจนการจัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เพื่อให้ความรู้ในข้อกฏหมายกับผู้สมัครทุกคน โดยมีการเน้นย้ำในเรื่องของความสุจริต โปร่งใส เป็นหลักไม่ให้เกิดการทุจริตซื้อสิทธิหรือขายเสียงเกิดขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!