เชียงใหม่-พิธีมอบทุนเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

เชียงใหม่-พิธีมอบทุนเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

        คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจำนวน 5 ท่าน เข้ารับมอบทุนฯ
       โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบทุนการศึกษา คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี กล่าวรายงาน
        พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมมอบทุนและแสดงความยินดี เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึก ษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!