ตาก-กาชาดมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาดปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ตาก-กาชาดมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาดปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

 ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงษ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           เนื่องในโอก 6าสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางคำปัน ต๊ะวงษ์ บ้านเลขที่ 266 หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ 2.นายแสน สีหมื่น บ้านเลขที่0 หมู่ที่ 11 ตำบลพบพระ 3.นายนเรศ สืบวงศ์ฟัก บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 11 ตำบลพบพร
           โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จำนวนหลังละ 30,000 บาท และความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ จิตอาสาฯ ได้ร่วมสนับสนุนทุน และร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ดังกล่าวฯ ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!