ประจวบคีรีขันธ์-นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินและคณะบริหารรับตำแหน่งแถลงนโยบาย

ประจวบคีรีขันธ์-นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินและคณะบริหารรับตำแหน่งแถลงนโยบาย

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

          เมื่อเวลา 9.00 นวันที่ 4 มิถุนายน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายมนตรี ชูภู่ นส.ไพลิน กองพันธ์ นส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกฯ เข้ารับตำแหน่งงานในหน้าที่โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯและ หน.ส่วนราชการมอบช่อดอกไม้กุหลาบแดงให้การต้อนรับ
           หลังจากนั้น เวลา 10.00 น มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 โดยมี นายอุดม ดวงแข ประธานสภา นายชีพ สุกสี รองประธาน นส.วีรานันท์ ฮึกหาญจิรโรจน์ เลขานุการ และสมาชิก 18 คนเข้าร่วม โดยนายกเทศมนตรีฯได้แถลงนโยบาย 8 ข้อในการที่จะบริหารเทศบาลเมืองหัวหินไปสู่เป้าหมายที่ได้หาเสียงเอาไว้กับประชาชนเช่น การจัดการดูแลสาธารณูประโภค โดยการซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดการขยะ การดูแลชาวชุมชน การสร้างเมืองสู่”นิวนอมอล” เมืองอัจฉริยะ การศึกษาของกลุ่ม รร.เทศบาล การส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม การกีฬา รวมทั้งการเดินหน้าดูแลแก้ไขปัญหาโรค”โควิต 19 ” ที่กำลังระบาดในเขตเมืองหัวหิน
          นายกเทศมนตรีฯ ยังกล่าวอีกว่า จะให้ข้าราชการทุกกองทำงานในหน้าแบบเชิงรุกให้กับประชาชนโดยให้ยึดเอาประชาชนมาเป็นศูนย์กลางในการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยมีสโลแกนที่ว่า”จะทำอะไรต้องถามใจประชาชนก่อน”
          หลังจากนั้น นายอมร พัฒน์ทอง สมาชิกเขต 2 ได้อภิปรายถึงแนวทางในการปฎิบัติในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ”น้ำประปา” ท่อระบายน้ำเสีย น้ำท่วมขัง ไฟฟ้าแสงสว่าง เนื่องจากในห้วงที่มีการเลือกตั้งยังไม่มีฝ่ายบริหารเกิดเป็นสูญยกาศ ในแต่ละพื้นที่ชุมชนซึ่งได้รับการร้องเรียนมายังเทศบาลฯ มากมายหลายเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารก็จะต้องเร่งดำเนินการปัญหาเหล่านี้โดยเร่งด่วนเช่นกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!