อยุธยา-งานจราจร.สภ.ท่าเรือจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ–ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์             … อ่านเพิ่มเติม อยุธยา-งานจราจร.สภ.ท่าเรือจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ