อุตรดิตถ์-เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสามัญครั้งที่ 1

อุตรดิตถ์-เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสามัญครั้งที่ 1

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

            เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 4 พค.64 ที่บริเวณศาลพระภูมิหน้าสำรักงานงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว นายณัฐพล แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จำนวน 18 ท่าน ทำการกราบไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่
             เวลา 09.30 น.ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์สมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.3564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ชั้น 2 ซึ่งมีนายสมศักดิ์ สนิทอินทร์ ประธานสภากล่าวเปิดประชุม ในส่วนของนายชูชาติ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมือง คือน้ำประปาใสสะอาดตลอดปี ไฟฟ้าสว่างทั่วถึงทุกชุมชน ถนนหนทางปลอดภัย สะอาดไร้ฝุ่น รางระบายน้ำไม่อุดตัน คลองสวยน้ำใส โรงเรียนสามภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน หนึ่งชุมชน หนึ่งลานกีฬา ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!