สิงห์บุรี-วัดพระนอน ประกาศปิดวัด 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

สิงห์บุรี-วัดพระนอน ประกาศปิดวัด 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            ด้วยท่านพระอธิการสุเมธี สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระนอน อำเภออินทร์บุรี ได้ประกาศปิดวัด 14 วัน เนื่องจากในชุมชนบ้านบางพระนอน หมู่ที่ 2 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคชรา และได้จัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณี ณ ศาลาอเนกประสงค์ของวัดพระนอน ได้มีบุคคลที่รอผล Swab การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหลานของผู้ตาย ได้เดินทางเข้ามาร่วมพิธีรดน้ำศพ และฟังพระสวดอภิธรรม ในวันที่ 17-18 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 ซึ่งผลออกมา วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่า “ติดเชื้อโควิด” ทำให้ญาติและผู้มาร่วมงานทุกคน ต่างไม่สบายใจเมื่อทราบข่าวดังกล่าว
            ดังนั้น พระอธิการสุเมธี สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระนอน เมื่อทราบข่าวจากญาติ จึงได้สั่งให้ยุติการสวดอภิธรรมในคืนที่ 3 และงดกิจกรรมทุกอย่าง และให้ดำเนินการเผาศพวันวันรุ่งขึ้นทันที วัดพระนอน จึงได้ประกาศปิดวัด เป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการของท่านเอง และของดการรับกิจนิมนต์ งดการบิณฑบาต งดการจัดงานทำบุญต่างๆ ทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จงถึงวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2564 หากมีธุระสำคัญใด ให้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 092-460-0808  ของท่านเจ้าอาวาสได้โดยตรง ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะถวาย “ภัตตาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น” สามารถนำมาวางไว้ที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส ณ “จุดถวายภัตตาหาร” ได้เลย โดยภายในวัดมี พระภิกษุ 3 รูป สามเณร 16 รูป เด็กวัด 34 คน รวม 50 รูป/คน หรือสามารถร่วมทำบุญ ได้ที่ ธ.กรุงไทย 117–0-06432-9 “วัดพระนอน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!