สิงห์บุรี-ตรวจคลองถม เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19

สิงห์บุรี-ตรวจคลองถม เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            วันนี้ (17 เมษายน 2564) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พันเอกชายธนัญชา วาจรัตน์ รอง ผอ. รมน. จังหวัดสิงห์บุรี จนท.สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี นายยรรยง นาคมา สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายธรินทร์ นวลฉวี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สิงห์บุรี ลงตรวจตลาดนัดคลองถมสิงห์บุรี ตามคำสั่งของนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ดูแลจัดระเบียบ ลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้า ว่ามาจากจังหวัดใดบ้าง ซึ่งวันนี้มีผู้ขาย มาจากหลายจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี ลพบุรี และมีผู้ขายที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
           ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตักเตือนหากใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะจดบันทึก ชื่อไว้ หากครั้งต่อไปไม่ปฎิบัติตามมารตการ อาจไม่ให้จำหน่ายหรือปิดตลาดก็เป็นได้ และให้ทางตลาดนัดคลองถม มีมาตรการการสแกนทางเข้า มีเจลแอลกอฮอล์ และกำชับให้ผู้ขายใส่แมสทุกคน 100% รวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดในช่วงการแพร่ระบาดหนักระลอก 3 นี้
           โดยมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ ตลาดคลองถม (วันเสาร์) ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T (การเว้นระยะห่าง/การสวมหน้ากากอนามัย/การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล/การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย/การติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ) อย่างเคร่งครัด และ จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ให้ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและเจ้าของตลาดปฎิบัติเพิ่มเติม คือ 1. เน้นย้ำให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 2. ประชาสัมพันธ์ ณ จุดคัดกรอง และผ่านเสียงตามสาย เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยของผู้จำหน่ายสินค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด 3. ให้ผู้รับผิดชอบตลาด (เจ้าของตลาด) เพิ่มจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าที่จอดรถและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทุกจุดตลอดเวลาจนกว่าจะปิดตลาด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!