นครสวรรค์-มีผู้ติดเชื้อโควิด-19ทะลุร้อย ผู้ว่าฯเต้นเปิด รพ.สนาม รับมือ

นครสวรรค์-มีผู้ติดเชื้อโควิด-19ทะลุร้อย ผู้ว่าฯเต้นเปิด รพ.สนาม รับมือ

ภาพ-ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

ผลกระทบจากสถานบันเทิงส่งผลให้ปากน้ำโพมีผู้ติดเชื้อโควิด19ทะลุร้อย ผู้ว่าฯเต้นเปิดโรงพยาบาลสนามรับมือ

       วันนี้ (15 เมษายน 2564) เวลา 11.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดฯ ณ อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายวงกว้างมายังกลุ่มสถานบริการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2564 พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 120 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีอาการ ให้ได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นระยะเวลาคนละ 14 วัน เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และที่สำคัญเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ
       “สำหรับการจัดตั้งศูนย์ ฯครั้งนี้แบ่งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนผู้ป่วยเพศหญิง จำนวน 30 เตียง และโซนผู้ป่วยเพศชาย จำนวน 30 เตียง และสำหรับในการเฝ้าระวังและติดตามอาการของผู้ป่วยขณะที่อยู่ในศูนย์ฯ มีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธรณสุข จากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครสวรรค์ และมีการจัดเวรสำหรับให้บริการดูแลผู้ป่วย จำนวน 8 คน ต่อวัน โดยแบ่งผลัด ละ 6 วันต่อทีม
        ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ครั้งนี้ เทศบาลนครนครนครสวรรค์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติให้การสนับสนุนเตียง ที่นอน หมอน และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สนับสนุนเครื่องนอน (อันได้แก่ผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าห่ม) และอุปกรณ์การตรวจประเมินอาการผู้ป่วย รวมทั้งบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุน Free WiFi และอุปกรณ์การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย, สำนัก งานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 และศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ที่สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านอาหาร น้ำดื่ม โดยขอรับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครสวรรค์”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!