นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

       ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
         ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม (DASS) มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ 2 (งานศิลป์แผ่นดิน) ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!