เชียงใหม่-เปิดร้าน CM C Mee โครงการ “Multi-Brand Store” แบบ O2O

เชียงใหม่-เปิดร้าน CM C Mee โครงการ “Multi-Brand Store” แบบ O2O

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้าน CM C Mee โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงาน ห้องร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีเปิด
       โครงการ “Multi-Brand Store” แบบ O2O Marketing ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจแบบ Online to Offline ที่สร้างการผสมผสานระหว่างข้อดีของการขายของบนของโลกออนไลน์ และนำจุดแข็งของการขายแบบออฟไลน์เอาเข้ามาช่วยยกระดับการบริการบนโลกออนไลน์ หรือ Omni Chanel ที่นำกลยุทธ์ทางการแบบบูรณาการ ผสมผสานการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
       เพื่อรวมเอาประสบการณ์การของการซื้อของออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อกำหนดตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันทุกๆ ช่องทาง รวมถึงยังสามารถช่วยให้แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้อย่างละเอียดรอบด้านสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Micro-SMEs สมาชิก BizClub เพื่อพัฒนาสู่การจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ณ บริเวณส่วนจัดแสดงชั้น 2 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!