เชียงใหม่-จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 

เชียงใหม่-จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 

ภาพ-ข่าว:ศราวุธ เจิมจันทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

    จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท
      วันนี้ (1 เม.ย. 64) ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
       การจัดพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารายได้มาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในกรณีที่เงินสนับสนุนของภาครัฐไม่เพียงพอ โดยในปีนี้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้รับเงินสมทบกองทุน รวมทั้งสิ้น 446,479 บาท
       กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยใช้ชื่อว่ากองทุนว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะจัดการทอดผ้าป่าในเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!