เชียงใหม่-เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ“รุ่นใหญ่ วัยสามารถ (SMART)”

เชียงใหม่-เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ“รุ่นใหญ่ วัยสามารถ (SMART)”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

       เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “รุ่นใหญ่ วัยสามารถ (SMART)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai Senior Wellness Center)
       เพื่อพัฒนาเครือข่ายบูรณาการส่งเสริมพฤฒิพลังกาย ใจ ปัญญาแก่ผู้สูงอายุ และพัฒนาต้นแบบการสร้างสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยภายในระหว่างเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “รุ่นใหญ่ วัยสามารถ (SMART)” ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยทีมวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ และจะจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง
       ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพและวัคซีน วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 2 โรคประจำตัว และการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเอง วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 กิจกรรมที่3 การฝึกการจัดการอารมณ์ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมที่ 4 อาหาร วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 กิจกรรมที่ 5 การออกกำลังกายและการป้องกันการล้ม วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!