ชุมพร-เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีเตรียมพิธีสร้าง”ศาลาอเนกประสงค์”

ชุมพร-เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีเตรียมพิธีสร้าง”ศาลาอเนกประสงค์”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
ทีมข่าวเฉพะกิจ

            วัดพระบรมธาตุสวี เตรียมจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ โดยมีครอบครัว “โพธารามิก”พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพมอบงบประมาณก่อสร้างกว่า 4.5 ล้านบาท
            วันนี้(8 มีนาคม 2564) เนื่องด้วยทางวัดพระบรมธาตุสวี  ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้มีการเตรียมจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ใช้ในการประกอบพิธีต่างๆทางพุทธศาสนา โดยได้กำหนดให้มีการทำพิธีลงเสาเอก ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.09 น.จึงขอเชิญญาติโยมทั้งหลายเข้าร่วมในพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว
           พระครูจันทปัญโญภาส เจ้าอาวาส กล่าวว่า สำหรับในการจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ในครั้งนี้ ทางวัดพระบรมธาตุสวี ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างมาจาก ดร.อดิศัย , รศ.ดร.พิชนี ,คุณพิชญ์ โพธารามิก พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา ได้ประสงค์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพมอบงบประมาณใช้ในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 4,500,000บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยได้ตั้งชื่อศาลาอเนกประสงค์หลังนี้ว่า “ศาลาธัมมปฏิสันถาร อดิศัยรังสรรค์”
          “ในนามวัดพระบรมธาตุสวี อาตมาในฐานะเจ้าอาวาส พร้อมคณะพุทธศาสนิกชน ขออนุโมทนาบุญ แด่ ดร. อดิศัย , รศ.ดร.พิชนี ,คุณพิชญ์ โพธารามิก พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อถวายแก่วัดพระบรมธาตุสวี เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
           โดยอาตมาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุพิธพรชัย ตลอดกาลนานเทอญ”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!