เชียงใหม่-ผู้ว่าฯนำพุทธศาสนิกชนฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน

เชียงใหม่-ผู้ว่าฯนำพุทธศาสนิกชนฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน

ภาพ-ข่าว:นันธิกา กิจปาโล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

       ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
        วันที่ (26 ก.พ. 64) เวลา 19.00 น. ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ และประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมหลักที่วัด 6 วัดสำคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร, วัดสวนดอก พระอารามหลวง, วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร พร้อมมีการตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันโควิด-19
       ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ หรือจาตุรงคสันนิบาต คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย และพระภิกษุทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง อีกทั้งพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!