ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานเปิดโครงการ”หน่วยบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ฯ”

ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานเปิดโครงการ”หน่วยบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ฯ”

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม 

      นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมยามถามไถ่ อำเภอยิ้มเต็มใจบริการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดโครงการ ” หน่วยบูรณาการ เยี่ยมยามไถ่ถาม เต็มใจบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2/2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยพลู หมู่ที่11 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีกิจกรรม
           หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ออกบูธเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ฯลฯการออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ของแต่ละชุมชนมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 92 ชุดหน่วยงานต่างๆแจ้งข้อราชการให้ประชาชนทราบ โดยเฉพาะเรื่อง ไวรัสโควิช- 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่หลายจังหวัด ชี้แจง ให้ป้องกัน ตัวเองและครอบครัวอย่างเข้มข้น หากเดินทาง ไปไหนให้ ใส่ หน้ากากอนามัย ไปทุกครั้ง พร้อมกับนี้ให้คอยติดตามข่าวคราวข่าวสารจาก หน่วยราชการ โดยเฉพาะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม ที่จะแจ้งข่าว ให้ทราบเป็นระยะ โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!