ราชบุรี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ

ราชบุรี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

                 วันที่ 8 มี.ค.66 ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนศึกษาที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู, บุคลากร และนักเรียน ประกอบด้วย ร.ร.บ้านตะโกล่าง, ร.ร.สินแร่สยาม, ร.ร.รุจิรพัฒน์ และร.ร.กลุ่มนักข่าวหญิง 2 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
               พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการ และคณะครู นักเรียน ในโครงการฯ ให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี
               ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งในด้านองค์ความรู้ และการสนับสนุนงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากจังหวัดได้ตามปีงบประมาณ ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถนศึกษาและหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งตามความต้องการจำเป็นของหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!