สิงห์บุรี-ขอเชิญร่วมงานเที่ยวชมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและประกวดนางนพมาศและหนุ่มเดือนเพ็ญ

สิงห์บุรี-ขอเชิญร่วมงานเที่ยวชมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและประกวดนางนพมาศและหนุ่มเดือนเพ็ญ

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นายวันชัย แสงดาว ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และวัดสังฆราชาวาส ได้จัดทำโครงการ ลอยกระทงตามประทีป สืบสานอาชีพภูมิปัญญา ในวันเพ็ญเดือน 12 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 11.00-16.00 น. ณ วัดสังฆราชาวาส และในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีการแข่งขันการทำกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดนางนพมาศ และหนุ่มเดือนเพ็ญ ขอเชิญชวน นักเรียนหรือนักศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ในเวลาราชการ ที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โทร 034-507208 โดยมี รางวัลการแข่งขันกระทงทั้งประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5. รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          การประกวดนางนพมาศ และหนุ่มเดือนเพ็ญ นางนพมาศเป็นเพศหญิง ส่วนหนุ่มเดือนเพ็ญเป็นเพศชาย อายุ 16-25 ปี รางวัลการประกวดนางนพมาศ
1. รางวัลชนะเลิศ สายสะพาย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สายสะพาย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สายสะพาย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5. รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          การประกวดหนุ่มเดือนเพ็ญ (หนุ่มหล่อ) รางวัลการประกวดหนุ่มเดือนเพ็ญ
1. รางวัลชนะเลิศ สายสะพาย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สายสะพาย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สายสะพาย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5. รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!