ชุมพร-เทศบาลเมือง จัด “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 67“

ชุมพร-เทศบาลเมือง จัด “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 67“

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 9.30 น. วันนี้ (20 มี.ค. 67) ณ ห้องทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เด้นท์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์ ประธานสภาฯ. นายอัครพล ตั้งธรรมมงคล รองนายกฯ. นางมณีพรรณ นาคะวัจนะ เลขานุการนายกฯ นายสรรค์พล แสงบ้านยาง เลขานุการนายกฯ น.ส.ฤติมา พรหมเมศร หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นางศิริสันต์ พุ่มทอง พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมขนตากแดดเข้าร่วมกิจกรรมใน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เทศบาลเมืองชุมพร ประจำปี 2567 โดยมีสมาชิก อสม.ในทุกชุมชนเขตเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมกว่า 250 คน
          ทั้งนี้ ในงานจะให้ความรู้ทางวิชาการเช่น “อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งของชุมชน” ที่บรรยายโดย นางพรพรรณ ศันติสิชยะ อสม.ดีเด่น สาขาการป้องกันเอดส์ในชุมชน ”การพัฒนาบุคคลิกภาพและการสื่อสาร เป็นจิตอาสาที่ดี“ บรรยายโดย นางสุวิชาดา พุทธเกิด และหัวข้อ ”บทบาทของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร“ บรรยายโดย น.ส.ฤติมา พรหมเมศร หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!