ระยอง-มูลนิธิสว่างพรกุศล ร่วมกับภาคเอกชน เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ระยอง-มูลนิธิสว่างพรกุศล ร่วมกับภาคเอกชน เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

          วันที่ 20 ม.ค.2567 ที่โรงเรียนกวงฮั้วต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายกำธร เวหน รองผวจ.ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิด” มุ่งเน้นให้คนไทยทำ CPR เป็นโดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ( อดีต รมช. กระทรวงสาธารณสุข) นายศักดิ์ชัย ตั้งทรงเจริญ รองประธานมูลนิธิสว่างพรกุศล หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้อำนวยการโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการ อนุกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง จนท.รพ.ระยอง คณะวิทยากร เยาวชนและปปช.ทั่วไป เข้าร่วมงานกว่าพันคน
          นายศักดิ์ชัย ตั้งทรงเจริญ รองประธานมูลนิธิสว่างพรกุศล กล่าวว่ามูลนิธิสว่างพรกุศล เล็งเห็นความสำคัญของปปช.จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐานนี้เพื่อมาสอนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนให้รู้จักการช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้มีโอกาสการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้มากขึ้นและยังส่งเสริมเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ( AED ) ให้การช่วยเหลือ ผู้ป่วยได้ถูกต้องและปลอดภัย
          สำหรับบรรยากาศภายในงานฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้เรียนรู้จากหุ่นฝึกจำลอง และร่วมทดลองกับทีมวิทยากรมืออาชีพ จากสถาบันการแพทย์ฯ , ทีมครูอาสาจากมูลนิธิกู้ภัยต่างๆ ที่ร่วมกันมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในครั้งนี้ด้วย..

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!