ตาก-ผกก.สภ.พบพระ ร่วม ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.พบพระ

ตาก-ผกก.สภ.พบพระ ร่วม ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.พบพระ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2566 พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย ผกก.สภ.พบพระ ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.พบพระ จว.ตาก ส่วนราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 ครั้งที่ 2 /2566 โดยมี นายวราทิต ไชยนันนท์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภ.พบพระ จ.ตาก วาระการประชุมประธานแจ้งในที่ประชุม แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.พบพระ ที่ดำรงตำแหน่งครบ 2วาระ 4ปี ในปี พ.ศ.2566นี้ ทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้ 1.นายนิโรจน์ ไชยกุล 2.นายสงวน เมืองอินทร์ 3.นายชวลิต วิกูลไชยกิจ 4.นายวันชัย คำบุตร 5.นายจรัญ สวัสดิ์มิ่ง 6.แก้วมา ปูไฝ 7.นายเสาร์คำ ปัญญากุล 8.นายสมควร ต๊ะต้องใจ และ มอบใบประกาศเกียรติคุณแต คณะกรรมการฯ ทั้ง 8 ท่าน และขอบคุณในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ และร่วมกิจการงานของสถานีตำรวจภูธรพบพระ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเสมอมา
          แจ้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก ที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ ซึ่ง ได้แต่งตั้งผู้ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ทดแทน 8 ท่านที่ได้หมดวาระในปีนี้ มีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายพิเชฐ เย็นฉ่ำ ผอ.รร.พบพระวิทยาคม 2,นายสำเนาว์ ณรงค์มี นายก อบต.ช่องแคบ 3.ร.ต.อ.มานิต ใจเหิน 4.นายวีระพันธ์ มังกรอัศว กำนันตำบลคีรีราษฎร์ 5.นางปริญญา ทรัพย์เจริญ กำนันตำบลช่องแคบ 6.นายชูศักดิ์ ไชยฝาง 7.นายเสริมศักดิ์ จี๋คีรี สมาชิกเทศบาลตำบลพบพระ 8.นายบัณฑิต ประเสริฐ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!